Byť v mojom prvom vzťahu pre dospelých Význam učenia, ako bojovať

Chvíľu mi trvalo, kým som zistil, že konflikt nebol príznakom hroziaceho rozpadu

Foto: CSA-Printstock / Getty Images

Autor: Katie Heaney

V prvých mesiacoch môjho vzťahu s Lydiou som náhodou sledoval počet dní medzi našimi argumentmi. V mojej mysli som to videl ako jeden z tých „dní…